Samarbeids- partnarar
iDrift AS

GENERALFORSAMLING I FJELLHAUGEN SKISENTER AS 2020


Medutgangspunkt i §9 i vedtektene vert det med dette kalla til generalforsamling iselskapet på  Rådhuset 31.8.2020 kl 19.00


Sakliste:
1.       Årsmelding 2019
2.       Rekneskap 2019 m/disposisjonar
3.       Val av styret
4.       Evt. Innkomne saker

 

 
 
 
 
 
Klikk på bilete for full størrelse
 

Utvikla av iDrift AS     20©06 Fjellhaugen skisenter