Samarbeids- partnarar
KS Bank
SKL
Reisemål Folgefonn
Rosendal Fjellstreif
iDrift AS
Folgefonn Feriegard

Velkommen til Fjellhaugen Skisenter

Klikk på bildet for full størrelse
 

Siste oppdatering:
:3.0.2018 kl: 


STENGT FOR I ÅR.


Vi vil takke alle våre besøkende for ein flott sesong. Velkommen tilbake til neste sesong.
 

 
 
 
 

                                                                                  

 

                                           Rosendal 25.4.2018

 
 
 

Tilaksjonærane

 

 

 GENERALFORSAMLING I

 

FJELLHAUGEN SKISENTER AS

 
 
 

Medutgangspunkt i §9 i vedtektene vert det med dette kalla til generalforsamling iselskapet på

 
 
 

Rådhuset tysdag 29.mai 2018 kl 19.00

 
 
 

Sakliste:

 

1.      Årsmelding2017

 

2.      Rekneskap2017 m/disposisjonar

 

3.      Valav styret

 

4.      Valav revisor

 

5.      Evt.Innkomne saker

 
 
 

 Dagens styre ( utheva skrift = på val)

 
 
 

                Utpeika fråidrettslaga:                      StigKlette (ny i 2017)

 

                                                                               Svein Ove Bråtun          

 
 
 

                Vald av aksjonærane:                       Per Åge Lyngnes )

 

Karin Thauland

 
 
 

                Utpeika av kommunen:                    Kent Are Kjørsvik Pettersen(2015)                                                                                                                            Kjetil Mehl –vara  (2015)

 
 
 

                Varamedlem:                                      Øystein Svendsen (ny i 2017)

 

                                                                               JorunnKarin Furdal

 
 
 

Generalforsamlinga skal velja 2 styremedlemfor 2 år og 2 varamedlem for 1 år.

 
 
 

Aksjonærane må syte for å stilla forslag pågeneralforsamlinga. Kandidatar som vert føreslegne bør(må) vera tilspurde påførehand.

 
 
 

4. Styret føreslårattval av BDO AS som revisor

 
 
 

Saker som aksjonærane ønskjer skal hansamastpå generalforsamlinga må vera leiar i hende innan 15. mai 2018

 
 
 

Med helsing

 

Karin Thauland

 

-styreleiar-

 
 
 
Klikk på bilete for full størrelse
 

Utvikla av iDrift AS     20©06 Fjellhaugen skisenter