Styret vart valgt av ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020.

Styret og driftsleiar vart einige om å opprette eit driftsutval for å sikre eit tettare samarbeid kring aktivitet og gjeremål i Fjellhaugen. Det blir halde jamnlege møter mellom styre og driftsutval for planlegging av sesong, vedlikehald, utvikling av anlegget og andre oppgåver.

Styret

Styreleiar Karin Thauland
Styremedlem frå kommunen Kent Are K. Petterson
Styremedlem frå idrettslag Kjartan Thoresen
Styremedlem frå idrettslag Stig Klette
Styremedlem frå eigarane Per Åge Lyngnes

 

Varamedlemer

Varemedlem Kjetil Mehl
Varemedlem Jorunn Karin Furdal
Varemedlem Olav Gunnar Hjelmeland

Driftsutval

Driftsleiar Øystein Svendsen
Driftsmedlem Håkon Gabrielsen
Driftsmedlem Andreas Hjelmeland
Driftsmedlem Sissel Haugen